Suurema ruumi õhku kütta soovivale, kuid väiksemat kulu eelistavale soojaotsijale julgeme soovitada diiselküttega soojapuhurid.Võimsad masinad on väga efektiivsed. Suutes vajaduse korral lühikese ajaga suuri soojakoguseid toota. Ehkki nad on ehituselt sarnased gaasitoitel töötavatele soojapuhuritele, kus ventilaator põlemisest tekkinud sooja ruumi laiali paiskab. Teeb põlemisel tekkivate heitgaaside teke diiselküttel töötavate soojapuhurite kasutamise pisut piiratumaks – ventileerimata ruumis sellisega tööd ju ei tee. Loomulikult on diisli põlemisel tekkinud gaase võimalik eraldi kinnitatava korstna kaudu soojendatavatest ruumidest välja juhtida. Kuid sellest hoolimata tasub tähelepanelik olla, et soojaotsingud tervist kahjustavalt ei lõppeks. Kõik eeldused on selleks loodud. Diiselküttel töötavate masinate puhul me manuaalseks ning nutipuhuriks jaotamisest rääkida ei saa. Kuid soovi korral saab masina “targemaks” teha, lisades viimasele termomeetri. Selle abil suudab masin vajalikku temperatuuri ise hoida, kuniks paagis kütust on.